Novi Medya, which started its activities in the publishing market in 1986, continued its activities in the Pharmaceutical and Pharmacy Market with publishing, congress, organizations and works after 2003, and continues its activities with international relations.

Pharmacist Magazine, Pharmacy Opportunities System, Golden Mortar Awards, Pharmacy Congress on Board can be specified as some of the activities of Novi Medya.

Novi Medya continues its international activities under the Novi Smart Global brand.

  • Our specialist are multilingual and accomplished professionals with an entrepreneurial spirit, possessing a proven ability to contribute to a clients at both strategic and operational level when delivering people solutions and business management strategies.
  • We have more than 15 years of Global Mobility and Immigration experience including Organization Development, Human Resources, Investment and other various Business Management Consultancy services in Central Asia, MENA and Europe regions.
  • Also we are specialized in Business Psychology, Crisis Management and Leadership Development

 

 

1986 yılı itibariyle başladığı yayıncılık sektöründeki faaliyetlerine 2003 yılı sonrasında İlaç ve Eczacılık Sektöründe yayıncılık, kongre, organizasyon, işleriyle devam eden Novi Medya, uluslararası ilişkilerle de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eczacı Dergisi, Eczane Fırsatları Sistemi, Altın Havan Ödülleri, Gemide Eczacılık Kongresi Novi Medya’nın faaliyetlerinden bir kısmı olarak belirtilebilir.

Novi Medya uluslararası faaliyetlerini Novi Smart Global markası ile sürdürmektedir.

  • Uzmanlarımız, çözüm yöntemleri ve iş yönetimi stratejileri sunarken, müşterilere hem stratejik hem de operasyonel düzeyde katkıda bulunma konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe, çok dilli ve girişimci bir ruha sahip başarılı profesyonellerdir.
  • Orta Asya,Orta doğu ve Kuzey Afrika ve Avrupa bölgelerinde Organizasyon Geliştirme, İnsan Kaynakları, Yatırım ve diğer çeşitli İşletme Yönetimi Danışmanlığı hizmetlerini içeren 15 yılı aşkın Küresel Hareketlilik ve Göçmenlik deneyimine sahibiz.
  • Ayrıca İş Psikolojisi, Kriz Yönetimi ve Liderlik Gelişimi konularında da uzmanız.